Länkar

Märken

Forum etc.
  • Kite i Luleå Facebook-grupp för alla som kitar i Luleå
  • Surfzone Svenskt forum där alla typer av frågor kring kiting diskuteras.